גיוס כספים מקצועי - תמונת מצב

פעילות הארגון ללא כוונת רווח דורשת משאבים כספיים רבים. ההצלחה בגיוס התרומות ממקורות פרטיים ומקרנות מסייעת לקיומו, להתבססותו ולהתפתחותו הכלכלית של הארגון. ההשתלמות הניהולית בניהול מערכת מקצועית לגיוס כספים ומשאבים מציעה אלטרנטיבה מתקדמת ומודרנית לשיטת ה'שנורר', הבלתי מקצועית. באמצעות מערכת המבוססת על מעורבות הקהילה, אפשר גם לבנות את ארגונך וגם לגייס יותר משאבים.
ראיון עם פרופסור אליעזר יפה – מומחה לגיוס כספים לעמותות
חלק ראשון      חלק שני

 

חוברת הדרכה למנהל עמותה – להורדה לחץ כאן

גיוס כספים מקצועי - תמונת מצב

פעילות הארגון ללא כוונת רווח דורשת משאבים כספיים רבים. ההצלחה בגיוס התרומות ממקורות פרטיים ומקרנות מסייעת לקיומו, להתבססותו ולהתפתחותו הכלכלית של הארגון. ההשתלמות הניהולית בניהול מערכת מקצועית לגיוס כספים ומשאבים מציעה אלטרנטיבה מתקדמת ומודרנית לשיטת ה\'שנורר\', הבלתי מקצועית. באמצעות מערכת המבוססת על מעורבות הקהילה, אפשר גם לבנות את ארגונך וגם לגייס יותר משאבים.


ראיון עם פרופסור אליעזר יפה – מומחה לגיוס כספים לעמותות
חלק ראשון      חלק שני

 

חוברת הדרכה למנהל עמותה – להורדה לחץ כאן

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter