להלן תחומי הייעוץ בעולם גיוס כספים:

 • אבחון מערכת גיוס כספים
 • התרמה אישית
 • הפקת חומרי תדמית והתרמה
 • אירועי התרמה
 • ניהול ועדה לגיוס משובים
 • ייעוץ וליווי
 • גיבוש תכנית אסטרטגית
 • פיתוח תכנית עבודה שנתית
 • עסקים וקהילה
 • קופירייטינג להתרמה
 • אינטרנט ככלי התרמה

ייעוץ וליווי בגיוס כספים ומשאבים:

 • האם הארגון ממצה את יכולת גיוס הכספים האופטימלית?
 • האם החומר התדמיתי וההתרמה הם ברמה המתאימה?
 • האם יש לקרנות בחוץ לארץ ובישראל עניין בארגון שלי?
 • האם הצוות העוסק בגיוס כספים ברמה מקצועית מספקת?
 • האם הגעת לקהלי היעד הנכונים שעשויים לתמוך בארגון?

תוכל לקבל חוות דעת מקצועית לנושאים הנ”ל, ולתת לעצמך הזדמנות להערכה מקצועית נטולת פניות שתאפשר לך בחינה מחודשת של כל הפעילות בתחום גיוס הכספים בארגונך. בדיקה תקופתית זו תאפשר לך לחדש, לקדם ולעלות ברמה את פעילות הארגון. בקיצור, הגדלת ההכנסות הכספיות!
Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter